Pse të bleni EKOenergji?

Lëndët djegëse fosile si thëngjilli dhe nafta janë ende input kryesor për sektorin evropian të energjisë elektrike. Si rezultat, prodhimi i energjisë elektrike (dhe konsumi) çon në emisionet e mëdha të gazrave serrë.

Lajm i mirë është se ne e dimë se si ti zëvendësojmë këto lëndë djegëse fosile. Burimet e rinovueshme të energjisë, si era, dielli, hidro dhe biomasa janë në gjendje të ofrojnë 100% të energjisë elektrike që Evropa ka nevojë.

Si një konsumator europian ju nuk jeni një i huaj në këtë tranzicion. Rregullat evropiane u jep të gjithë konsumatorëve të energjisë elektrike mundësinë për të zgjedhur energjinë elektrike që ata duan të përdorin

Duke zgjedhur EKOenergy ju mund me të vërtetë të bëni një ndryshim.

Më shumë të riprodhueshme

Ne besojmë fuqimisht se kërkesa konsumatore për energji elektrike të riprodhueshme në përgjithësi ka një ndikim pozitiv në vendimet e investimeve të kompanive. Askush nuk do të investojë në centrale të qymyrit, në qoftë se askush nuk do të jetë i gatshëm të blejë energji elektrike me origjinë nga qymyri.

Në krye të kësaj, për çdo MWh të EKOenergji të shitur, minimumi 10 cent shkojnë fondin klimatik. That money is used to invest in new renewable electricity installations.

Më shumë prodhim i qëndrueshëm

Energjia elektrike e Ekoenergjise vjen nga instalimet që plotësojnë kriteret e qëndrueshmërisë së rrjetit EKOenerggij, një rrjet i OJQ-ve mjedisore evropiane.

Kriteret janë të ndryshme për lloje të ndryshme të prodhimit. Në rastin e hidrocentraleve, EKOenergjia punon me një model të fondit. Për çdo MWh të EKOenergy shitur, minimumi 10 cent janë ri-investuar në projektet e restaurimit të lumenjëve.

Produkti i zgjedhjes suaj

Kur ju blini EKOenergy, ju do të jeni të informuar siç duhet në lidhje me origjinën e energjisë elektrike tuaj: a jeni duke blerë energji me ere nga Austria? Ose biomasë nga Suedia? Kjo ju lejon që vërtetë të zgjidhni energjinë elektrike që ju pëlqen më së shumti. Dhe për të bërë ndryshim.

Poashtu lexoni faqen informative ‘Arsye të mira per të dalur ne EKOenergjiy‘ (pdf, 2 pages, June 2014).

Shikoni Pse të dilni ne EKOenergij? on YouTube