EKOenergy dhe standardet e tjera

LEED

LEED, ose Udhëheqja në Energji dhe Dizajn të Mjedisit, është një sistem vlerësimi për projektimin, ndërtimin dhe funksionimin e ndërtesave të gjelbra me performancë të lartë, shtëpive dhe lagjeve. Ajo është zhvilluar dhe menaxhuar nga Këshilli Green Building SHBA dhe është gjithnjë e më e popullarizuar në Evropë.

Ne shumicen e shteteve te Europes, egziston Kshilli kombetar pre Ndertesa te Gjelbra qe mbikqyre implementimin e standardeve te LEED..

Versionet Europiane te standardeve te LEED rekomandojne perdorimin energjise te etiketuar nga  EKOenergjia. Ndërtesat qe synojnë certifikimin na LEED mund të marrin pikë shtese nëse energjia elektrike e përdorur në atë ndërtesë është e certifikuar nga EKOenergy.

jep certifikimin per EKOenergy sikurse Green-e ne Amerike. Ne faqen 82, munde te lexoni qe “Brenda Europes Ekoenergjia konsiderohet si nje ekuivalent i pranuar per programin per elektricitet te GREEN-E. EKOenergjia eshte nje rrjet i organizatave ambientaliste europiane qe promovojne perdorimin dhe prodhimin e energjise se riprodhueshme. Skema e certifikimit te energjise nga EKOenergy reprezenton opcionin me te mire Pan-europian per Konsumin e qëndrueshëm dhe shtesë të energjisë elektrike të rinovueshme brenda Evropës. EKOenergjia certifikon energji te riprodhueshme qe kalon regullatoren e direktivave Europiane dhe ate te qeverive ne europe.

E njejta gje permendet edhe ne standardet per Ndertesat egzistente – Operacionet dhe Mirëmbajtja (EBOM). Pjesa per energji te riprodhueshme dhe per EKOenergjine fillone ne faqen 37 dhe thote “Skema e certifikimit EKOenergy energji elektrike paraqet opsionin më të mirë në dispozicion pan-evropiane për konsumin e qëndrueshëm dhe plotësues të energjisë elektrike  te rinovueshme në Evropë

  Leaflet ‘EKOenergy for LEED’, me informata themelore për çertifikuesit LEED (pdf, 2 faqe, versioni i qershorit 2014)

Protokolli i gazit serrë

See the Chapter on carbon footprinting.

CDP

On page 15 and 16 of its technical notes for accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity), CDP explains how companies can do more.

“Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Zyra e Gjelbër WWF

WWF Green Office program rekomandon blerjen e  energjisë elektrike eko etiketuar të gjelbër. Në shumicën e vendeve, EKOenergy është i vetmi marke eko në dispozicion për energji elektrike.