Екоенергија: мрежа и ознака

– For the most up-to-date information on our ecolabel and our work promoting environmental sustainability, please see the English version of this page. Select the language in the menu at the top of this page –

Мрежа

ЕКОенергија је мрежа европских НВО из области заштите животне средине, која промовише коришћење обновљивих извора електричне енергије. Тренутно мрежу чини 31 члана из 23 земаља Европе, а очекује се повећање овог броја.
Заједно, настојимо да:

  • Стимулишемо развој сектора за производњу електричне енергије из обновљивих извора и промовишемо климатски наклоњена решења.
  • Допринесемо заштити биодиверзификације,станишта и услуга екосистема.
  • Информишемо све потрошаче електричне енергије о производима које купују, о значењу и утицају њихове куповине.
  • Мобилишемо позитивну енергију хиљаде људи, група и компанија који деле нашу амбицију, и пружимо им могућност да се укључе.
  • Омоућимо дијалог и удружимо снаге електроенергетског сектора, НВО-а и других учесника у процесу (као што су потрошачке организације и власти).

Еколошка ознака

ЕКОенергија је такође еколошка ознака за електричну енергију, уведена од стране мреже ЕКОенергија. Сврха ове еколошке ознаке је да помогне потрошачима у сналажењу на комплексном европском тржишту електричне енергије.

Иако се само електрична енергија из обновљивих извора може продати под ознаком ЕКОенергија, ова ознака има шире значење. Она такође значи да су испуњени неки додатни захтеви одрживости постављени од стране мреже ЕКОенергија. Поред тога, потрошачи ЕКОенергије добијају исправне информације о томе одакле потиче њихова електрична енергија.

Ознака ЕКОенергија је једина ознака за електричну енергију која је резултат консултација на пан-европском нивоу, која је валидна на целом европском тржишту и призната је од стране учесника у свим земљама Европе.