УПРАВЉАЊЕ

ekoenergy stampОдбор

Одбор ЕКОенергије је највише управно тело ЕКОенергија мреже и ознаке.
Његове функције се огледају у:

 • усвајању организационе стратегије
 • одлукама о критеријумима
 • одлукама о прихватљивости производних уређаја
 • одлукама о коришћењу Фонда за заштиту средине ЕКОенергија и Климатског фонда ЕКОенергија и
 • постављању председавајућег Секретеријата ЕКОенергије.

Сваки члан организације ЕКОенергија именује једну особу за Одбор. Пратите овај линк за комплетан списак чланова Одбора.

Саветодавна група

Саветодавну групу поставља Одбор Екоенергије. Именовање је важеће 2 године и може се обновити.

У Саветодавној групи постоје места резервисана за следеће групе актера:

 • НВО за заштиту животне средине: како за оне на европском нивоу тако и за националне/регионалне НВО.
 • Индустрија електричне енергије (произвођачи, трговци, добављачи).
 • Потрошачи ЕКОенергије, њихове организационе филијале и потрошачке организације.

Остали могући чланови су, на пример, надлежни за импелментацију Гаранција за систем порекла.

Саветодавна група може да даје своје мишљење о сваком питању везаном за ЕКОенергију. Они су такође, активно информисани о агенда Одбора, који има обавезу да у року од 2 месеца, одговори на све коментаре и питања чланова Саветодавне групе. Саветодавна група именује чланове Арбитражног панела ЕКОенергије са ¾ већином.

Пратите овај линк за комплетан списак чланова Саветодавне групе.

Секретаријат

Дневно управљање ЕКОенергијом је у рукама Секретаријата. Њихови задаци укључују:

 • Омогућавање рада и оперативности ЕКОенергије.
 • Представљање ЕКОенергије у екстерним релацијама и успостављање контаката.
 • Пружање услуга актерима и актерским групама.
 • Организацију, припрему и праћење свих састанака струцтуре ЕКОенергије.
 • Припрему документације као подршка доношењу одлука о буџетима и акционим плановима.
 • Припрему интерних и екстерних извештаја.
 • Подршку у публикацији и дисеминацији информација.
 • Преузимање финансијске администрације асоцијације.

Пратите линк за преглед запосленх и волонтера Секретаријата ЕКОенергија.

Арбитражни панел

Арбитражни панел ЕКОенергије се састоји од минимално 3 експерта именованих од стране Саветодавне групе и постављених од стране Одбора ЕКОенергије. Именовање се врши на сваких 5 година. У Арбитражном панелу, једно место је резервисано за експерта у области заштите животне средине и друго за експерта у области обновљивих извора електричне енергије. Релевантне актерске групе имају могућност да сугеришу кандидате.

Арбитржни панел ЕКОенергије ради на арбитражи могућих несугласица између ЕКОенергије и чланова мреже, или између ЕКОенергије и компанија које продају ЕКОенергију.

Овај панел ће постати оперативан најкасније 2 године након прве продаје ЕКОенергије (предвиђено за 15.јун 2015.године).