EKOенергија за вашу компанију

Map of world highlighting the countries in which EKOenergy is available
Компаније које послују на европском тржишту могу да бирају који ће производ електричне енергије купити. Европски закони служе као основа овоме, те велики број организација и стандард стимулишу компаније да искористе ову могућност избора како би прешле на зелену електричну енергиу. Погледати пример CDP Technical notes on the Accounting of Scope 2 emissions (ЦДП техничке напомене о рачуноводству SCOPE 2 емисије).

Поред тога, мрежа европских НВО за заштиту животне средине је постигла договор о заједничкој еколошкој ознаци за електричну енергију: ЕКОенергија. ЕКОенергија је спремна да вам помогне у комуникацију ваших потреба за куповином електричне енергије, као и да вам укаже на то како ваша куповина доприноси променама.

Желимо да напоменемо да су потрошачи ЕКОенергије слободни да комуницирају о својој куповини. Корисницима није потребан уговор са ЕКОенергијом у циљу коришћења логотипа и имена. Међутим, мрежа ЕКОенергија ће развити кодекс по коме ће бити утврђена правила коришћења логотипа. Уколико имате недоумице или питања, контактирајте Секретаријат ЕКОенергије.