Како продати екоенергију?

Добављачи електричне енергије су у могућности да продају струју са ознаком ЕКОенергије потрошачима

  1. уколико су потписали Уговор о лиценцирању и
  2. уколико испњавају услове тог Уговора као и документа “ЕКОнергија – Мрежа и ознака“.

Потписивање Уговора о лиценцирању је бесплатно. Све провизије и доприноси су базирани на волумену продате ЕКОенергије.

Критеријум излистани у Уговору и документу ‘ЕКОенергија – Мрежа и ознака’ односе се на следеће аспекте:

  • Потрошачи треба да су правовремено информисани о томе где и како је произведена електрична енергија (одељак 6 документа “ЕКОнергија – Мрежа и ознака“)
  • ЕКОенергија је увек обновљива електрична енергија. Уз то, она испуњава критеријуме одрживости постављене од стране мреже ЕКОенергија, те део цене струје одлази у Климатски фонд ЕКОенергије (одељци 7, 8 и 9 документа “ЕКОнергија – Мрежа и ознака“)
  • Праћење и избегавање дуплог обрачуна (одељак 10 документа “ЕКОнергија – Мрежа и ознака“)
  • Ревизија и верификација (одељак 11 документа “ЕКОнергија – Мрежа и ознака“)

Download our ‘Supplier leaflet’ with basic information about ‘How to sell EKOenergy’ (pdf, 4 pages, version April 2015)
Download our ‘Brand book’ (pdf, 10 pages, version June 2015)