Фонд за заштиту животне средине

Волонтери обнављају реку у пројекту подржаном из фонда финске Екоенергиа ознаке.

За сваки продати Мегават-час ЕКОенергија хидроенергије, допринос од минимум 10 еуроценти бива уплаћен у Фонд за заштиту животне средине ЕКОенергије. Новац из фонда се користи за финансирање имплементације пројеката за обнову река.

Финансирани пројекти неће бити управљани од стране ЕКОенергије. ЕКОенергија жели да подржи постојећу динамику и удружи постојеће иницијативе. Новац из Фонда за заштиту животне средине може бити искориштен за на пример кофинанисирање пројеката подржаних од стране надлежних органа власти.

We financed the first projects in 2015 and since then, we have financed 21 projects with a total sum of 398,200.00 €.

 

River stories: examples of financed river restoration projects

 

Map with all financed projects

Click on the icon in the top left of the map to see the full list of financed projects, to select all projects of a specific year and to see more information about the projects.

So far, most of the projects are in Finland, where most of the EKOenergy-labelled hydropower is being sold. We are looking forward to support nature and river ecosystems in many other countries too! Contact us for more information.

 

More information about the financed river projects

For more information and updates about the river restoration projects that are financed through our Environmental Fund: