Ledning

ekoenergy stampStyrelse

EKOenergistyrelsen är det högsta beslutande myndighet inom verksamhetens struktur.

Styrelsen

 • stödjer organisationens strategi
 • beslutar om kraven
 • beslutar om produktionsplaner är acceptabla
 • beslutar om hur EKOenergis miljökassa och EKOenergis klimatfond ska användas
 • utser chefen för EKOenergikansliet.

Varje medlemsorganisation i EKOenergi utser en person till styrelsen. Klicka här för en lista av styrelseledamöterna.

Rådgivande Gruppen

Den rådgivande gruppen utses av EKOenergistyrelsen. Utnämningen är giltig i 2 år och kan förnyas.

I den rådgivande gruppen finns reserverande platser för följande grupper:

 • Miljöinriktade ideella organisationer: både miljöinriktade paraplyorganisationer på europeisk nivå och nationella/regionala ideella organisationer.
 • Elindustrin (producenter, konsumenter och leverantörer).
 • EKOenergis konsumenter, deras branschorganisationer och konsumenters organisationer.

Andra möjliga medlemmar, som t.ex. myndigheter, är involverade i implementeringen av ursprungsgarantisystemen.

Den rådgivande gruppen kan bidra i alla frågor som har att göra med EKOenergi. Den
rådgivande gruppen blir aktivt informerade om styrelsens arbetsplan. Styrelsen måste
ge svar på kommentarer och frågor från medlemmar i den rådgivande gruppen inom 2 månader. Den rådgivande gruppen nominerar medlemmar av EKOenergis skiljenämnd med 3/4 majoritet.

Klicka här för en lista över Rådgivande Gruppens medlemmar.

Kansliet

EKOenergis dagliga skötsel ligger i kansliets händer. I kansliets uppgifter ingår att:

 • se över EKOenergis skötsel och funktion
 • representera EKOenergi i de externa relationerna och skapa nya kontakter
 • tillhandahålla tjänster till intressenter och intressentgrupper
 • organisera, förbereda och hålla koll på alla möten inom EKOenergis struktur
 • förbereda dokument, så att beslut om budget och handlingsplaner lättare kan fattas.
 • förbereda interna och externa rapporter
 • stödja publikationen och sprida information
 • sköta om föreningens ekonomiska förvaltning

Klicka här för en lista över EKOenergikansliets personal och volontärer.

Skiljenämnd

EKOenergis skiljenämnd tar det slutgiltiga beslutet gällande meningsskiljaktigheter mellan EKOenergi och medlemmar inom nätverket, och även dispyter mellan EKOenergi och licenstagarna.

Än så länge har inga fall kommit till skiljenämnden.

Klicka här för mer information om reglerna och författandet av skiljenämnden.