Hur kan du sälja EKOenergi?

Elleverantörer kan sälja EKOenergimärkt el till konsumenter:

  1. Om de har skrivit under EKOenergis licensavtal och
  2. Om de uppfyller de krav som finns i licensavtalet och i texten ”EKOenergi – Nätverk och miljömärke”.

Det är gratis att underteckna avtalet. Alla avgifter och bidrag baseras på hur mycket EKOenergi som säljs.

Kriterierna i licensavtalet och i texten ‘EKOenergi – Nätverk och miljömärke’ handlar om följande aspekter:

  • Konsumtenterna ska vara välinformerade, t.ex. om ursprungsplatsen och sättet på vilket elen har producerats (kapitel 6 i ”EKOenergi – Nätverk och miljömärke”).
  • EKOenergi är alltid förnybar el. Dessutom uppfyller det hållbarhetskraven som sats av EKOenerginätverket, och en del av elpriset går till EKOenergis klimatfond (kapitel 7, 8 & 9 i ‘EKOenergi – Nätverk och miljömärke’)
  • Att spåra och undvika dubbelräkning (kapitel 10 i ‘EKOenergi – Nätverk och miljömärke’)
  • Revision och kontroll (kapitel 11 i ”Ekoenergi – nätverk och miljömärke”).

  Ladda ner vår ’Supplier leaflet’ med basinformation om ‘Hur kan du sälja EKOenergi’ (pdf, 4 sidor, version: april 2015)
  Ladda ner vår Brand book’ (pdf, 10 sidor, version: juni 2015)