EKOenergis serie

SofiaDet allsmäktige Fossilia planerar att bygga ett nytt kolkraftverk på Grönängen. Fossilia är emellertid inte den enda aktören som är intresserad av platsen: Solvinden skulle hellre vilja bygga en vindpark på marken. Solvindens förslag får oväntad hjälp då Sofia och hennes vänner sätter igång en kampanj för att främja användandet av förnybar energi.

Sofia upptäcker snabbt att det inte endast är politiker som berörs av ärendet. På den öppna marknaden kan konsumenter välja vilket företag de vill understöda och vilken el de vill köpa. När Sofia inser detta sätter hon snabbt igång en kampanj med slagordet ”Byt till EKOenergi”.

Hur kommer stadens befolkning att reagera? Kommer kampanjen att leda till några resultat? Läs allt det här och mer i den här serien ”EKO-Sofia, en introduktion till grön energi”.

  The comic exists in many languages. Click on the titles in the list below to download the comic as a pdf (6 MB, 36 pages). Always open the comic in Adobe Reader if you’d like to print it.

Always open the comic in Adobe Reader before printing it.

About the artist

AnitaAnita Zaramella is a young comic artist from Venice, Italy. She studied at the Academy of Fine Arts in Venice and at International Comic School in Padova.

In the summer of 2014, Anita volunteered 3 months at the secretariat of EKOenergy in Helsinki. During that period she wrote and drew the EKOenergy comic.