Frequently asked questions about EKOenergy

Vem är EKOenergi?
Producerar eller säljer EKOenergi el?
Hur finansierar EKOenergi sina aktiviteter?
Varför ett miljömärke? Är inte vanlig grön el tillräcklig?

Vem är EKOenergi?

EKOenergi är ett nätverk med 37 miljöorganisationer (och fler som vill ansluta). Tillsammans står vi upp för användningen av hållbar energi och vi utvecklar verktyg för att även installationer ska bli mer hållbara.

I nätverket har alla medlemmar en röst, och beslut tas med ¾ majoritet. När nätverket startade 2012, så utsåg medlemmarna den finska naturskyddsföreningen att hantera nätverkets kansli. Detta beslut är giltigt tills medlemmarna beslutar att kansliet ska vara någon annanstans.

Producerar eller säljer EKOenergi el?

Ingetdera. EKOenergi främjar användandet av hållbar el. Vi talar om fördelarna av hållbar el och letar efter konstruktiva lösningar när problem uppstår på grund av (vissa) hållbara elkraftverk.

Ett av vårt mest synliga verktyg för att nå detta mål är vårt miljömärke. Återförsäljare kan bara sälja el med vårt miljömärke om de lever upp till våra krav, som du kan se på ‘EKOenergi – nätverk och miljömärke‘. Huvudpunkterna i våra krav är: konsumentinformation, hållbarhet, bidrag till klimatfonden och tillbörlig spårning av elektricitet samt oberoende revisorer. Se om miljömärket på vår hemsida.

Hur finansierar EKOenergi sina aktiviteter?

Vår största resurs är entusiasmen som finns hos våra medlemmar och hos alla våra volontärer i vår organisation. Sedan EKOenergi startade 2012 har över 25 unga människor, från 13 olika länder, varit volontärer i vårt kansli. Och över 100 personer har varit involverade i att översätta denna hemsida.

Vår största finansiella resurs kommer från miljömärkets licensavgift. Licensavgiften är 8 eurocents/såld MWh av EKOenergi. Denna avgift betalas av elleverantörer som använder vårt miljömärke.

Vi välkomnar även donationer, antingen för att finansiera nätverkets aktiviteter, eller för att stödja projekt som kan förvekligas genom EKOenergis klimatfond eller EKOenergis miljöfond.

Varför ett miljömärke? Är inte vanlig grön el tillräcklig?

Konsumenter av grön el blir garanterade att förnybar energi har lagts till i elnätet, någonstans i Europa. Men det finns ingen garanti att denna energi har producerats på ett hållbart sätt, inte heller att köpet leder till en förändring som annars inte skulle ha skett.

Det är här som EKOenergi kommer in i bilden. Vi förenar tusentals konsumenter och siffran växer varje dag. Tillsammans gör vi en förändring. Vi har hållbara krav på produktionen av el, och via vår klimatfond finansierar vi klimatprojekt som annars inte skulle ha ägt rum. Läs gärna ‘Våra resultat‘, där du kan se en överblick av vad vi gör tillsammans.

LEED, en standard för ekologiska byggnader, säger att EKOenergi är ”det bästa tillgängliga Europeiska valet för hållbar och ökad konsumtion av förnybar energi inom Europa. EKOenergi certifierar förnybar elektricitet som går längre än de regler och direktiv som Europa och nationella regeringar i Europa har satt”.