EKOenergi och kolberäkning

GHG-protokoll

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), är en internationell redovisningsstandard för att mäta koldioxidutsläpp. Det är en förenad produkt mellan World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development.

Januari 2015 publicerade GHG-protkollets kansli en handbok i hur man redovisar koldioxidutsläpp i köpt el. I koldioxins termologi är dessa utsläpp benämnda som: utsläpp av omfattning två. Därav namnet på GHG-protokollets handbok: ‘the Scope 2 Guidance’.

Handboken refererar till EKOenergi flera gånger. I kapitel 11,som uppmuntrar företag till att gå ett steg längre, refererar de till EKOenergis Klimatfond.

CDP

On page 15 and 16 of its technical notes for accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity), CDP explains how companies can do more.

”Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

Summering och bakgrundsinformation på många språk

Klicka på länken nedan för att se vår summering av ’the Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance’. Det finns även en ordlista i dokumentet.