Andra standarder som rekommenderar EKOenergi

EKOenergi är förnybar el, miljömärket bevisar också att elen kommer från kraftverk som uppfyller extra hållbara kriterier. För vart sålt MWh, betalar säljaren minst €0.10 till EKOenergis klimatfond, för att finansiera att ny hållbar energi installeras.

Vitt kända och använda standarder, så som GHG-protokollet och LEED, uppskattar vårt synsätt och uppmuntrar sina konsumenter till att köpa el med EKOenergi-märket.

LEED

LEED, eller ‘Leadership in Energy and Environmental Design’, är ett värderingssystem för design, konstruktion och funktion av högpresterande miljöbyggnader, hem och områden. Det är utvecklat och styrs av ‘U.S. Green Building Council’ och ökar i popularitet i Europa.

I de flesta europeiska länder finns det en fullmäktige i nationell miljöbyggnad som ser över implementeringen av LEED-standarden.

Den europeiska versionen av LEED-standarden rekommenderar explicit användandet av EKOenergimärkt el. Byggnader som vill bli LEED certifierade kan få extra poäng om deras el i byggnaderna är EKOenergi certifierade.

Texten LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe ger EKOenergi samma status som Green-e certifierade REC i USA. På sidan 82 kan vi läsa:

“Inom Europa anses EKOenergi vara en acceptabel motsvarighet till Green-e programmet för elekticitet. EKOenergi är ett nätverk av ideella miljöorganisationer inom Europa som främjar användandet och produktionen av hållbar el. EKOenergicertifierad el representerar det bästa valet för hållbar och ökad konsumtion av förnybar el inom Europa. EKOenergi certifierar hållbar el som sträcker sig längre än de nuvarande europeiska direktiven och de nationella regeringarna i Europa”. (”Within Europe, EKOenergy is considered an acceptable equivalent to the Green-e program for electricity. EKOenergy is a network of European environmental NGOs promoting the consumption and production of renewable electricity. The EKOenergy electricity certification scheme represents the best available pan-European option for the sustainable and additional consumption of renewable electricity within Europe. EKOenergy certifies renewable electricity that goes beyond the regulations of European directives and national governments of Europe.”)

Samma sak är även nämnd på sidan 37 i standarden för Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide (EBOM).

  Onlinekurs ’Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’, på hemsidan för Education@USGBC
  Leaflet ’EKOenergy for LEED’,  med basinformation för LEED certifierade (pdf, 2 sidor, version juni 2014)

GHG-prtokollet

Se Chapter on carbon footprinting.

CDP

On page 15 and 16 of its technical notes for accounting of scope 2 emissions (i.e. emissions related to the production of purchased electricity), CDP explains how companies can do more.

”Ecolabels are a way for companies to do more with their purchases. EKOenergy, mentioned by the GHG protocol Scope 2 guidance, is such an option: it is a mark of quality which comes on top of tracking certificates. Electricity sold with the EKOenergy label fulfills strict environmental criteria and raises funds for new renewable energy projects. Involvement, transparency and ‘deeds not words’ are important principles of EKOenergy’s work.

WWF Miljökontor

WWF Green Office program rekommenderar köpet av ekoligiskt vänlig grön el. I de flesta länder är EKOenergi det enda tillgängliga elmiljömärket.