EKOenerji kriterleri

wind turbines in harmony with nature

EKOenerji yenilenebilirden daha fazlasıdır

EKOenerji kriterlerinin tamamı ana metinlerimizden “EKOenerji – ağ ve etiket”te açıklanmıştır. Orginal metin piyasada satılan elektriğe odaklandığı için yenilenebilir gaz ve münferit kurulumlar için kriterler ayrıca eklenmiştir.

 

1. Güvenilir takip mekanizması ve çifte sayımdan kaçınılması

EKOenerji yenilenebilirdir. Bunun ispatı için enerji kaynağının güvenilir şekilde takibinin yapılmış olması ve çifte sayımdan kaçınılması gerekir.(Çifte sayımdan kaçınmak, aynı çevresel faydanın birden fazla kez satılmaması anlamına gelir) Bu sebeple EKOenerji, sadece Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Kılavuzu’na uygun takip mekanizmalarını kabul eder. AB içinde bu, Guarantee of Origin denen Menşe Garantisi sertifikalarıyla gerçekleşir. Kuzey Amerika’da REC ve bu bölgelerin dışında I-REC sertifikalarını kabul ediyoruz. Ayrıca üretim, tüketimin yapıldığı piyasada gerçekleşmiş olmalıdır.

 

2. Sürdürülebilirlik

EKOenerji, sürdürülebilir şekilde üretilmiş yenilenebilir enerjidir. EKOenerji etiketiyle satılan enerji, EKOenerji Ağı’nın yazdığı sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olmak zorundadır. Enerji santralleri EKOenerji onayını aldıktan sonra bu santrallerde üretilen elektrik EKOenerji etiketli olarak satılabilir. Bu onay tamamen ücretsizdir. Daha fazla bilgi için EKOenerji Sekretaryası’yla iletişime geçebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik kriterlerimiz şunları kapsar::

  • Koruma altında olan doğa alanlarının ve önemli kuş göç yollarının dışında kalan rüzgar ve güneş enerjisi EKOenerji etiketiyle satılabilir. Bu kriter jeotermal, dalga ve gelgit enerjisi kurulumları için de geçerlidir.
  • EKOenerji etiketli hidroelektrik belirli bir yükseklikte su akımının sağlandığını garantiler ve balık göçlerini göz önüne alır. Su canlıları için uygun habitatların ayrılması da kriterlerimiz arasındadır.
  • Biyoenerji için sadece organik atıkları ve kök, odun vb. nin dışında kalan orman ürünlerini kabul ediyoruz. Fasilitede kullanılan maddelerin en az %50’si EKOenerji onaylı maddelerden oluşmalıdır ve yalnızca bu oranda maddeden üretilen enerji EKOenerji olarak adlandırılabilir. Biyoenerji kurulumları minimum %75 veriminde olmalıdır.
  • EKOenerji biyogaz için sadece artık maddelerin kullanımını onaylar. Bu, tarım ürünlerinin bu amaçla yetiştirilmesini engellemek içindir. Gaz, elektrik depolaması amacıyla üretilmişse elektriğin kaynağının da EKOenerji kriterlerine uygun olması gerekir.

 

3. Yeni temiz enerji projelerinin fonlanmasıyla topluma ekstra katkı sağlanması

EKOenerji etiketli enerji tercih etmek, somut değişiklikler getirir. EKOenerji talebiniz sayesinde dünyanın en ihtiyaç duyulan bölgelerinde yeni temiz enerji kurulumları gerçekleşir.

EKOenerji etiketli elektrik veya gaz satın aldığınızda her megavat saatlik tüketim için 0.10 euro sent İklim Fonu’muza aktarılır. Biriken miktarla gelişmekte olan ülkelerin ücra bölgelerindeki temiz enerji projeleri fonlanır. EKOenerji tercih ederek başka türlü gerçekleşmeyecek somut değişikliklere katkıda bulunmuş olursunuz.

Finanse ettiğimiz projelerin hepsi şeffaf bir prosedürle seçilir ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG)’lere katkıda bulunur.

 

4. Denetleme ve onaylama

EKOenerji etiketi, ulusal ve bölgesel denetim ve onaylara dayanmaktadır. Eğer gereken bilgiler mevcut değilse bağımsız bir denetçi EKOenerji kriterlerinin gerçekleştirildiğini kontrol eder. Denetleme kriterlerimizle ilgili daha fazla bilgi “EKOenerji – ağ ve etiket”te mevcuttur.