EKOenerji nasıl satılır?

Elektirk tedarikçileri aşağıdaki koşullar çerçevesinde tüketicilere EKOenerji etiketli elektrik satabilirler:

  1. Eğer EKOenerji Lisans Anlaşması yapmışlarsa ve
  2. Eğer söz konusu Lisans Anlaşmasının ve “EKOenerji – Ağ ve Etiket” metninin tüm koşullarını karşılıyorlarsa.

Lisans Anlaşmasını imzalamak ücretsizdir. Tüm EKOenerji ücret ve katılım payları, satılan EKOenerji hacmine dayanılarak hesaplanır.

Lisans Anlaşmasında ve “EKOenerji – Ağ ve Etiket” metninde sıralanmış olan kriterler aşağıdaki unsurlarla ilgilidir:

  • Tüketicilere uygun ve doğru şekilde bilgi verilmelidir, mesela elektriğin nerede ve nasıl üretildiği gibi (“EKOenerji – Ağ ve Etiket” metni, Bölüm 6)
  • EKOenerji her zaman için yenilenebilir bir elektriktir. Bunun da ötesinde, EKOenerji ağı tarafından belirlenmiş olan sürdürülebilirlik kriterine uygundur ve elektrik ücretinin bir kısmı EKOenerji İklim Fonu’na aktarılmaktadır (“EKOenerji – Ağ ve Etiket” metni, bölüm 7, 8, ve 9).
  • İzleme ve iki kez sayımdan kaçınılması (“EKOenerji – Ağ ve Etiket” metni, Bölüm 10).
  • Denetleme ve doğrulama (“EKOenerji – Ağ ve Etiket” metni, Bölüm 11)

  Elektrik sağlayıcıları için broşür elektrik sağlayıcıları için nasıl EKOenerji satabilecekleriyle ilgili temek bilgi içerir (pdf, 4 sayfa, Nisan 2015, İngilizce)
  Markanız için broşür, pazarlama avantajı vb. konuları içerir (pdf, 10 sayfa, Haziran 2015, İngilizce)