Elde Ettiğimiz Sonuçlar

Pozitif enerji ağımız büyüyor!

Raporumuzu okumak için görsele tıklayın

Şu ana kadar elde etmiş olduğumuz ilk ve temel sonuç Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasından gelen birçok çevresel Sivil Toplum Örgütünün Avrupa elektrik piyasasında ilk kez tek ses olmasıdır.

Başlangıçtan beri açık, pragmatik ve yapıcı bir yaklaşım benimsedik. Herkes çalışmalarımıza katkıda bulunup beyin fırtınası yapabilir.

Somut Sonuçlar:

İklim Projeleri

Somut sonuçlar almamızı sağlayan araçlarımızdan biri İklim Fonu‘dur. Satılan her megawatt/saatlik EKOenerji için satıcı, fona minimum 0.10 euro sentlik bir karkı öder. Fonumuz bağışlara da açıktır.

Nehir iyileştirme projeleri

EKOenerji etiketli hidroelektrik satışları vasıtasıyla EKOenerji Çevre Fonu‘na para toplanır. Bu fona aramızda “Balık fonu” diyoruz, çünkü projeler genellikle balık popülasyonlarının yaşamını kolaylaştırmayı ve balık geçitleri oluşturmayı amaçlıyor. Her yıl birkaç proje, Çevre Fonu vasıtasıyla fonlanıyor.

2016’dan itibaren, aynı zamanda daha büyük ölçekli projelerde de rol alıyoruz. AB’nin LIFE programının bir parçası olan proje, Finlandiya’daki dere yataklarının iyileştirilmesine odaklanıyor.

EKOenerji Çevre Fonu parası nehir restorasyon projeleri için kullanılır.