EKOenerji ve Karbon Hesaplaması

Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol)

Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi‘nin ortak bir girişimi olan Sera Gazı Protokolü, dünya çapında bir karbon hesaplama standardıdır.

Sera gazı Protokolü Sekreterliği 2015 yılı Ocak ayında, satın alınan elektriğin karbon hesaplamasının nasıl yapılacağına dair bir Rehber (Kapsam 2 Rehberi) yayınladı. Karbon ayakizi terminolojisinde bu emisyonlar kapsam 2 emisyonları olarak adlandırılır.

Bu rehber EKOenerji’den birkaç defa bahsediyor ve rehberin 11. Bölüm’ü, şirketleri fazladan bir adım daha atmaya cesaretlendiriyor. EKOenerji’nin İklim Fonu da bu amaca hizmet ediyor.

CDP

CDP dünyadaki en büyük şirketlerden 3000’inin karbon emisyon hesaplamasını yapıyor ve bu şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmaları için efektif stratejiler geliştirmelerine yardım ediyor.

Kapsam 2 Emisyonları Hesaplamasında Teknik Notlar‘da şirketlerin satın aldıkları elektrikle ilintili emisyonlara değinen CDP, bu çalışmanın 15 ve 16. sayfalarında şirketlerin nasıl daha fazlasını yapabileceklerinden bahsediyor:

“Eko etiketler şirketlerin elektrik satın alarak başka şeyler de yapabilmesinin bir yoludur. EKOenerji, Sera Gazı Protokolü Kapsam 2’de bahsedilen bir seçenektir: İzleme sertifikalarının üzerine eklenen bir kaliteye işaret eder. EKOenerji etiketiyle satılan elektrik sıkı çevre kriterlerini yerine getirir ve yeni yenilenebilir enerji projeleri için fon oluşturur. Dahil olmak, şeffaflık ve ilginin lafta kalmadan eyleme dönüşmesi EKOenerji’nin önemli prensipleridir.

Farklı dillerde arkaplan bilgisi ve özet

Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 Rehberi özetimizi kendi dilinizde okumak için aşağıdaki linklerden dilinizi seçin. Belge açıklamalı sözlük içerir.