Uluslararası Standartlar ve EKOenerji

EKOenerji etiketini tavsiye eden uluslararası standartlar

Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol), CDP ve RE100 tüketicilerin yenilenebilir elektrik kullanmanın ötesine geçip daha fazlasını yapmasını açıkça teşvik ediyor. Attığınız her ekstra adım dünya çapındaki enerji transformasyonuna bir katkıdır ve bu adımı EKOenerji etiketli elektrik tercih ederek atmanız mümkündür.

EKOenerji etiketli elektrik, Global Raporlama İnsiyatifi (GRI), Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets), belediyeler için Covenant of Mayors gibi uluslararası standartlar ve raporlamaları kullanan firma ve diğer paydaşlar için uygundur.

 

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) yeşil binalar için bir puanlama sistemidir.

LEED Standardı’nın Avrupa versiyonu EKOenerji kullanımını özellikle tavsiye ediyor ve EKOenerjiyi en uygun seçenekler arasında sayıyor  EKOenerji etiketli elektrik kullanan binalar ekstra puan alabiliyor.

Avrupa dışında EKOenerji kullanımı projeye göre kararlaştırılıyor ve ekstra puan getiriyor.

LEED için EKOenerji’yle ilgili daha fazla bilgi için hazırladığımız  online derse Education@USGBC üzerinden bakabilirsiniz :‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’ (İngilizce)

 

Greenhouse Gas Protocol (Sera Gazı Protokolü)

EKOenerji etiketli elektrik her zaman karbon hesaplaması için global bir standart olan Sera Gazı Protokolü’ne (GHG) uygundur. EKOenerji olarak Greenhouse Gas Protocol Kapsam 2 Kılavuzu özetinin 19 dilde tercümesini yaptık. Sera Gazı Protokolü’nün EKOenerji’den nasıl bahsettiğini görmek için tercümelerimizin de olduğu EKOenerji ve karbon hesaplaması sayfamıza bakın.

 

CDP

CDP, karbon hesaplamalarına katkıda bulunmak ve karbon salımı azaltma stratejileri geliştirmek için dünyanın her yerinden 3000’den fazla şirketle çalışıyor.

Satın alınan elektrikten kaynaklı karbon salımıyla alakalı olarak “Kapsam 2 salımlarının hesaplanması” konusunda CDP şöyle yazıyor:

“Eko-etiketler, şirketlerin satın alma politikalarıyla daha fazlasını yapmalarının bir yöntemidir. Sera Gazı Protokolü Kapsam 2 el kitabında bahsedilen EKOenerji bu tür bir seçenektir: Takip sertifikalarının üzerine gelen bir kalite sembolü görevi görür. EKOenerji etiketiyle satılan elektrik sıkı sürdürülebilirlik kriterlerini yerine getirir ve yeni projeler için finansman yaratır. Harekete geçmek, şeffaflık ve laftan ziyade icraata odaklanmak EKOenerji’nin ana prensiplerindendir.”

RE100, CDP ve Climate Group’un beraber hazırladığı Business Leadership in the Transition to Renewable Electricity raporunda EKOenerji’den “uluslararası EKOenerji etiketi, İklim Fonu vasıtasıyla enerji fakirliğiyle savaşıyor ve doğal habitatları korumak için ek olarak çevreyi koruma garantisi veriyor” diye bahsediliyor (sayfa 19).

 

WWF Yeşil Ofis

WWF Yeşil Ofis programı eko-etiketli yeşil elektrik kullanımını tavsiye ediyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede EKOenerji kullanımda olan tek elektrik eko-etiketi olma özelliği taşıyor.