Інші стандарти, що рекомендують EKOенергію

ЕКОенергія є електроенергією з поновлюваних джерел. Таке маркування також гарантує, що електроенергія надходить з електростанцій, які відповідають критерію сталості. І на кожний МВт проданої енергії постачальник сплачує принаймні € 0,10 до Кліматичного фонду ЕКОенергії, для фінансування нових установок поновлюваних джерел енергії.

Широко розповсюджені стандарти, такі як Greenhouse Gas Protocol  і LEED, високо оцінюють наш підхід і заохочують споживачів купувати електроенергію з маркуванням EKOенергія.

LEED

LEED, або Лідерство в Енергетичному та Екологічному Проектуванні, є системою оцінки проектування, будівництва та експлуатації високопродуктивних екологічних будівель, будинків і кварталів. Вона розробляється і управляється Радою з Екологічного Будівництва США  і зараз набирає все більшу популярність в Європі.

У більшості європейських країн, існує національна Рада з Екологічного Будівництва, яка слідкує за реалізацією стандартів LEED.

Європейські версії LEED стандарту впевнено рекомендують використання електроенергії з маркуванням ЕКОенергія. Будинкам, які спрямовані на отримання сертифікації LEED, можуть бути нараховані додаткові бали, якщо електрика, що використовується в цій будівлі має маркування «ЕКОенергія».

Документ LEED 2009 BD+C Supplemental Reference Guide with Alternative Compliance Paths for Europe (Довідкове керівництво з альтернативних шляхів досягнення відповідності ) надає EKOенергії такий же статус, як і Green-е сертифікованим поновлюваним джерелам енергії в США. На сторінці 82 говориться: «В Європі EKOенергія вважається прийнятним еквівалентном Green-е програми для виробництва електроенергії. EKOенергія є мережею європейських недержавних екологічних організацій, які сприяють виробництву та споживанню електроенергії з поновлюваних джерел. Схема сертифікації електроенергії EKOенергії представляє собою, найкращий з доступних, загальноєвропейський вибір для стійкого і додаткового споживання електроенергії з поновлюваних джерел в межах Європи. EKOенергія займається сертифікацією електроенергії з поновлюваних джерел, що виходить за рамки положень європейських директив і національних урядів Європи “.

Те саме згадується на сторінці 37 стандарту для Існуючих будівель – Керівництво з обслуговування та операцій (Existing Buildings – Operations and Maintenance Guide – EBOM).

  Інтернет курс ‘Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting’ ( “Green Power – покупка електроенергії з поновлюваних джерел для LEED і облік вуглецю”, на веб-сайті Education@USGBC.
  Буклет “EKOenergy for LEED” (EKOенергія для LEED), з базовою інформацією для сертифікаторів LEED (PDF, 2 сторінки, версія за червень 2014 року)

Greenhouse Gas Protocol

Читайте розділ про залишкові викиди вуглецю.

CDP

CDP працює з 3000 найбільшими корпораціями світу, щоб допомогти їм розрахувати свої викиди вуглекислого газу і розробити ефективні стратегії їх скорочення.

На сторінках 15 і 16 своїх technical notes for accounting of scope 2 emissions (технічних приміток для обліку викидів Другої категорії – тобто викидів, пов’язаних з виробництвом покупної електроенергії), CDP пояснює, яким чином компанії можуть зробити більший внесок.

“Екомаркування є одним із способів для компаній, впевнитися, що їх покупки матимуть ще більший вплив на збереження зовнішнього середовища. EKOенергія, згадана в Керівництві Greenhouse Gas Protocol з викидів Другої категорії, є таким способом: це знак якості, який є додатком до сертифікатів походження. Електроенергія, що продається з маркуванням EKOенергія відповідає суворим екологічним критеріям і робить вклад у фінансування нових проектів в галузі поновлюваних джерел енергії. Залученість, прозорість і «дії, а не слова” є важливими принципами роботи EKOенергії”.

WWF Green Office

Програма WWF Green Office рекомендує придбання електроенергії з маркуванням «еко». У більшості країн EKOенергія є єдиним доступним екомаркуванням для виробництва електроенергії.